Rindersalami 1, 5, S, M, SE, Truthahnschinken 1, 5, M, SO, SE, E, S, G, fr. Champignons